primer

NEONANO PRIMER

13.0090.00

Το NEONANO PRIMER είναι αστάρι και χρησιμοποιείται κυρίως για βελτίωση των αδύνατων τμημάτων και σαθρών επιφανειών πριν από το μπογιάντισμα. Περιέχει νανοσφαιρίδια τα οποία λόγω της πολύ μικρής κοκκομετρίας τους αυξάνουν την διεισδυτική ικανότητα του υλικού.

Product Details
Εκκαθάριση

Περιγραφή - NEONANO PRIMER

ACRYLIC PRIMER WITH NANO GLOBULES (SURFACE STABILISER) Το NEONANO PRIMER είναι αστάρι και χρησιμοποιείται κυρίως για βελτίωση των αδύνατων τμημάτων και σαθρών επιφανειών πριν από το μπογιάντισμα. Περιέχει νανοσφαιρίδια τα οποία λόγω της πολύ μικρής κοκκομετρίας τους αυξάνουν την διεισδυτική ικανότητα του υλικού. Περισσότερα