SPECIAL PLAST BLACK

2.507.30

Το SPECIAL PLAST BLACK είναι ενισχυμένο τρίτο χέρι σοβά έχει σαν βάση το τσιμέντο, τον ασβέστη, πολυμερική ρητίνη, ψιλή άμμο μεικτής κοκκομετρίας , μικρό-ίνες , αδρανή πρόσθετα καθώς και χημικά πρόσμεικτά για καλύτερη πρόσφυση στο υπόστρωμα και καλύτερο δούλεμα. Χρησιμοποιείται για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.

Εκκαθάριση

Περιγραφή - SPECIAL PLAST BLACK

Ενισχυμένο Τρίτο Χέρι Το SPECIAL PLAST BLACK είναι ενισχυμένο τρίτο χέρι σοβά έχει σαν βάση το τσιμέντο, τον ασβέστη, πολυμερική ρητίνη, ψιλή άμμο μεικτής κοκκομετρίας , μικρό-ίνες , αδρανή πρόσθετα καθώς και χημικά πρόσμεικτά για καλύτερη πρόσφυση στο υπόστρωμα και καλύτερο δούλεμα. Χρησιμοποιείται για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Περισσότερα