SPECIAL PLAST BLACK

2.507.30

Το SPECIAL PLAST BLACK είναι ενισχυμένο τρίτο χέρι σοβά έχει σαν βάση το τσιμέντο, τον ασβέστη, πολυμερική ρητίνη, ψιλή άμμο μεικτής κοκκομετρίας , μικρό-ίνες , αδρανή πρόσθετα καθώς και χημικά πρόσμεικτά για καλύτερη πρόσφυση στο υπόστρωμα και καλύτερο δούλεμα. Χρησιμοποιείται για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.

Product Details
Buy 1 to 1000 items and get 10% Discount
Εκκαθάριση

Περιγραφή - SPECIAL PLAST BLACK

Ενισχυμένο Τρίτο Χέρι Το SPECIAL PLAST BLACK είναι ενισχυμένο τρίτο χέρι σοβά έχει σαν βάση το τσιμέντο, τον ασβέστη, πολυμερική ρητίνη, ψιλή άμμο μεικτής κοκκομετρίας , μικρό-ίνες , αδρανή πρόσθετα καθώς και χημικά πρόσμεικτά για καλύτερη πρόσφυση στο υπόστρωμα και καλύτερο δούλεμα. Χρησιμοποιείται για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Περισσότερα