Πρόσθετα (Βελτιωτικά – Ενισχυτικά)

Neocrete

Ενισχυτικό Γαλάκτωμα Τσιμεντοκονιαμάτων
neocrete

Το NEOCRETE είναι συμπολυμερές γαλάκτωμα ειδικά σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται σαν πρόσθετο σε συστήματα τσιμεντοκονίας, ώστε να δίνει μείγματα με εξαιρετικά μεγάλη ελαστικότητα, σημαντικά αυξημένη συγκολλητική δύναμη , αντοχή στο νερό, μεγάλη αντίσταση στις ψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλη αντοχή στις καταπονήσεις.

Περισσοτερα

Neobond (Latex-SBR)

Πρόσμικτο Γαλάκτωμα Κονιαμάτων
neobond

Το NEOBOND (LATEX-SBR) είναι συγκολλητικό γαλάκτωμα βασισμένο σε πολυμερικά στοιχεία τα οποία προστιθέμενα σε κονιάματα και μπετόν προσδίδει σε αυτά αυξημένες συγκολλητικές και μονωτικές ιδιότητες. Αποτρέπει τη δημιουργία ρωγμών, εμποδίζει τη συρρίκνωση, αυξάνει την ελαστικότητα, και την μηχανική αντοχή του υλικού.

Περισσοτερα

Alebond

Συγκολητικό Γαλάκτωμα Γενικής Χρήσης
alebond

Το ALEBOND είναι συγκολλητικό γαλάκτωμα γενικής χρήσης βασισμένο σε πολυμερές γαλάκτωμα. Το ALEBOND μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με όλα σχεδόν τα οικοδομικά υλικά προσδίδοντας αυξημένες συγκολλητικές ιδιότητες. Η χρήση του μειώνει την απορρόφηση του νερού από την επιφάνεια και αυξάνει την αντοχή σε οξέα, αλκάλια, κ.λ.π.

Περισσοτερα

Alekmix

Φάρμακο του Σοβά
alekmix

Το ALEKMIX ή κοινώς φάρμακο του σοβά είναι υγρό καφέ-μαύρου χρώματος βασισμένο σε ρητίνες για καλύτερη εργασιμότητα του τσιμέντου. Περιορίζει την ποσότητα του νερού στο μείγμα και καθιστά τη χρήση ασβέστη μη αναγκαία βελτιώνοντας την εργασιμότητα του πηλού.

Περισσοτερα

Neocide

Ειδικό Μυκητοκτόνο
neocide

Το NEOCIDE είναι ειδικό μυκητοκτόνο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της μούχλας. Σκοτώνει όλους τους μύκητες και γενικά όλους τους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται πάνω σε τοίχους, ταβάνια, αρμούς κλπ. Είναι κατάλληλο για χρήση σε κουζίνες και μπάνια.

Περισσοτερα