Γεμιστικά Ρωγμών

Crackstop

Γεμιστικό Ρωγμών και Διάκενων
crackstop

Το CRACKSTOP είναι πάστα βασισμένη σε ειδικό συμπολυμερές γαλάκτωμα και χρησιμοποιείται για γέμισμα ρωγμών και διακένων. Η μεγάλη ελαστικότητα και οι μονωτικές του ιδιότητες του επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές εφαρμογές

Περισσοτερα

Cracksfill

Γεμιστικό Μεγάλων Ρωγμών και Διάκενων
crackfill

Το CRACKSFILL είναι παχύρρευστη πάστα βασισμένη σε ειδικό συμπολυμερές γαλάκτωμα και χρησιμοποιείται κυρίως για γέμισμα μεγάλων ρωγμών, αρμών και διάκενων. Το ιξώδες του είναι ακόμη μεγαλύτερο από το ARMOFILL και καλύπτει μεγαλύτερες ρωγμές.

Περισσοτερα

Ceramfill

Γεμιστικά Μεγάλων Ρωγμών και Διάκενων
ceramfill

Το CERAMFILL είναι πάστα βασισμένη σε ειδικό συμπολυμερές γαλάκτωμα και περιέχει κόκκους πολυστερίνης που το κάνει ιδανικό για γέμισμα μεγάλων ρωγμών, αρμών και διάκενων όπως επίσης και θερμομονωτικό.

Περισσοτερα

Neofiller Exterior Grey

Καλυπτικός Στόκος με βάση τον Τσιμέντο
neofiller

Το NEOFILLER EXTERIOR GREY είναι μια λεπτόκοκκη σπάτουλα με βάση τον τσιμέντο για επιδιορθώσεις σε σοβά, ξύλο, πέτρα και πολλά άλλα υλικά. Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία της επιφάνειας πριν από το μπογιάντισμα.

Περισσοτερα

Neofiller Interior White

Καλυπτικός Στόκος με βάση τον Γύψο
Neofiller white

Το NEOFILLER INTERIOR WHITE είναι μια λεπτόκοκκη σπάτουλα με βάση τον τσιμέντο για επιδιορθώσεις σε σοβά, ξύλο, πέτρα και πολλά άλλα υλικά. Χρησιμοποιείται για την προετοιμασία της επιφάνειας πριν από το μπογιάντισμα.

Περισσοτερα

Spatoulex

Ετοιμος Ακρυλικός Στόκος Σπατουλαρίσματος
spatoulex

Το SPATOULEX είναι έτοιμος ακρυλικός στόκος με βάση συμπολυμερές γαλάκτωμα και αδρανή πρόσθετα. Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και δεν επηρεάζεται από τα αλκάλια του τσιμέντου. Με το πέρασμα του χρόνου δεν αλλοιώνει το χρώμα του τελικού επιχρίσματος

Περισσοτερα