Πρώτες Ύλες

Ammoui 3

Σκόνη Ανθρακικού Ασβεστίου (500-670mm)
ammoui 3

To AMMOUI 3 είναι κόκκοι ανθρακικού ασβεστίου ( CaCO₃ ) σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης. Λόγω της συνθέσεως του και της σταθερής κοκκομετρίας του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση πρώτων υλών για την παρασκευή μεγάλου εύρους διακοσμητικών επιχρισμάτων.

Περισσοτερα

Ammoui 4

Σκόνη Ανθρακικού Ασβεστίου (670-1100mm)
ammoui 4

To AMMOUI 4 είναι κόκκοι ανθρακικού ασβεστίου ( CaCO₃ ) σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης.Λόγω της συνθέσεως του και της σταθερής κοκκομετρίας του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση πρώτων υλών για την παρασκευή μεγάλου εύρους διακοσμητικών επιχρισμάτων.

Περισσοτερα

Skoni 3

Σκόνη Ανθρακικού Ασβεστίου (200-315mm)
skoni 3

To SKONI 3 είναι κόκκοι ανθρακικού ασβεστίου (CaCO₃) σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης και σκόνης. Λόγω της συνθέσεως του και της σταθερής κοκκομετρίας του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση πρώτων υλών για την παρασκευή μεγάλου εύρους διακοσμητικών επιχρισμάτων.

Περισσοτερα

Skoni 4

Σκόνη Ανθρακικού Ασβεστίου (315-500mm)
skoni 4

To SKONI 4 είναι κόκκοι ανθρακικού ασβεστίου (CaCO₃) σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης και σκόνης. Λόγω της συνθέσεως του και της σταθερής κοκκομετρίας του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση πρώτων υλών για την παρασκευή μεγάλου εύρους διακοσμητικών επιχρισμάτων.

Περισσοτερα

Neozeta

Σκόνη Ανθρακικού Ασβεστίου (0-200mm)
neozeta

To NEOZETA είναι πούδρα ανθρακικού ασβεστίου (CaCO₃) σταθερής πολύ λεπτόκοκκης διαμέτρου Λόγω της συνθέσεως του και της σταθερής κοκκομετρίας του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση πρώτων υλών για την παρασκευή μεγάλου εύρους διακοσμητικών επιχρισμάτων μπογίες και άλλα.

Περισσοτερα

Neosprits Joni

Κοινός Σπριτς
neosprits

To NEOSPRITS JONI είναι κόκκοι ανθρακικού ασβεστίου σταθερής κοκκομετρικής 0-3ΜΜ διαβάθμισης και σκόνης, οι οποίες αναμιγνύονται για το καλύτερο αποτέλεσμα. Λόγο της συνθέσεως του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση πρώτων υλών για την παρασκευή εύρους διακοσμητικών επιχρισμάτων.

Περισσοτερα