Θερμομονώσεις

Μειώστε κατακόρυφα τo κόστος θέρμανσης και ψύξης με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Νeotherm.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε νέες και παλαιές κατοικίες επενδύοντας εξωτερικά το κτίριο με θερμομονωτικό υλικό, συνήθως από διογκωμένη ή εξιλασμένη πολυστερίνη, το οποίο σοβατίζεται με ένα ειδικό στεγανό επίχρισμα.   Η ποιότητα κατασκευής του είναι πολύ υψηλή, καθώς χρησιμοποιείτε και μηχανική στήριξη για την προστασία των γωνιών, νεροσταλάκτες, καθώς και υαλόπλεγμα για τον οπλισμό σε όλη την επιφάνεια εφαρμογής του επιχρίσματος.

Με την ειδική εφαρμογή θερμομόνωσης Νeotherm, επιτυγχάνεται βέλτιστη θωράκιση του κάθε σημείου του κτιρίου.   Έτσι, ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες από τους εξωτερικούς τοίχους, αλλά και η εισροή θερμότητας το καλοκαίρι από το περιβάλλον προς το εσωτερικό. Παράλληλα, συμβάλλει στην αισθητική βελτίωση της εξωτερικής όψης του κτιρίου, παρέχοντας όμορφο αποτέλεσμα μέσω του πλούσιου χρωματολογίου και τεχνοτροπίας των τελικών επιφανειών Neochrom.

Εξοικονομήστε ενέργεια μια για πάντα με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Neotherm.

Δείτε τον κατάλογο μας.

Κατάλογος